ПРОЕКТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КНИГАТА НА ОТЕЦ МАТЕЙ СВЕТОПРЕОБРАЖЕНСКИ
"ЗАЩИТА НА ПРАВОСЛАВИЕТО" - трето допълнено издание, посветено на 185-годишвината от рождението на бележития възрожденски просветител и радетел за национално освобождение
 
ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:
Партньори:
Сума:
Румяна Михайлова - родственица на Отец Матей
100 лв.
Църковно настоятелство храм "Св. Никола" - Ново село
60 лв.
   
Общо до момента:
160 лв.
 
СРЕДСТВАТА ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХОДЕНИ ЗА:
Предпечатна подготовка
уточнява се
Печат
събират се оферти
Такси да ползване на архиви на различни институции
уточнява се
Художник на корицата
360 лв.
Фотограф за илюстрациите
220 лв.
Редактор
570 лв.
Коректор
340 лв.
Съставител
720 лв.
Хонорари на сътрудници
500 лв.
Представяне на книгата
270 лв.
   
Прогнозна сума
7880 лв.
ПУБЛИКАЦИИ: